ظرفیت آبدهی/دبی
هد
جنس پروانه
جنس شافت
جنس کیسینگ
نوع برق مصرفی
دور موتور
فرکانس